IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 1. Rotaļu centrā par bērniem atbild vecāki vai citi bērnu pavadošie.
 2. Vecākiem vai pavadošajai personai ir pienākums uzraudzīt bērnu. Par tīšu mantas bojāšanu var tikt piemērots naudisks sods par nodarītajiem zaudējumiem.
 3. Kauties, grūstīties, apsaukāt citus vai kā citādi nedraudzīgi izturēties pret citiem istabas apmeklētājiem ir aizliegts.
 4. Higiēnisku apsvērumu dēļ mīkstajā zālē ieiet drīgst tikai pirms tam nomazgājot rokas un tikai ar zeķēm (tīrām, nesasvīdušām). Ar basām kājām ieiet aizliegts.
 5. Rotaļu istabā nav atļauts ienest ēdienus un dzērienus, izņemot ēdienus un dzērienus zīdaiņiem. Iegādātos ēdienus un dzērienus drīgs dzert tikai tam paredzētajā vietā.
 6. Rotaļu zālē nav atļauta ieiet āra apavos, drēbēs un ar bērna ratiņiem. Šim nolūkam izmantot kordoru vai ballīšu telpu, ja tajā nav pasākums.
 7. Rotaļu istaba neuzņemas atbildību par klientu sabojātām, pazaudētām vai nozagtām mantām. Rotaļu istabā atrastās nozaudētās vai aizmirstās mantas uzglabājam 3 mēnešus, vēlāk nododam labdarībai.
 8. Administatoram ir tiesības neielaist bērnu rotaļu istabā, ja bērns ir acīmredzami slims un tādējādi apdraud citu bērnu veselību.
 9. Rotaļu istaba neatbild par apmeklētāju iespējamajiem nelaimes gadījumiem, izņemot, ja tie radušies centra aprīkojuma bojājumu dēļ. Visas EXTRA FUN atrakcijas atbilst Eiropas standartiem EN1176 un EN1177
 10. Rotaļu istabā stingri aizliegta alkohola lietošana vai uzturēšanās alkohola reibumā.
 11. Iespējamās pretenzijas attiecībā uz rotaļu istabas pakalpojumiem nepieciešams pārrunāt uzreiz, lai savstarpēji draudzīgā veidā atrastu abpusēji pieņemamu risinājumu. Novēlotas pretenzijas netiek pieņemtas.
 12. Gadījumā, ja apmeklētājs neievēro EXTRA FUN iekšējās kārtības noteikumus (tostarp atrakciju lietošanas noteikumus) vai prasības drošībai, izturas agresīvi, traucē vai apdraud citus bērnus, darbiniekiem ir tiesības tam aizliegt rotaļu centra izmantošanu.
 13. Ballīšu laikā zāles darbinieku uzņemtās bildes atļauts publicēt EXTRA FUN mājas lapā un piesaistītajos soc. tīklos (Facebook, Instagram). Ja nevēlaties, lai uzņemtās bildes publicē internetā, pirms tam par to jāpaziņo zāles darbiniekiem.
 14. Pirms istabas apmeklējuma klients ar parakstu apliecina, ka piekrīt zāles IKN.

Esiet mīļi gaidīti mūsu rotaļu istabā EXTRA FUN.

 

Informāciju, kas nepieciešama Ballīšu rīkotājiem uzzināsiet spiežot >ŠEIT<